UralAkyüz'21

İLLÜSTRASYON KİTABI
SANATÇI HABERLERİ
ÖDÜLLER,
TAKDİRLER
ve daha fazlası...

HABERLER VE

TAKDİRLER

Ural Akyüz'ün 21 eseri Türkiye İllüstrasyon Arşiv Kitabı'nda yer alması için seçildi.

Female Magazine Cover with Ural Akyuz

Türkiye'de 1920'den başlayıp bu güne kadar uzanan süreçte, önemli illüstrasyon ve grafik sanatçılarına yer verilen 2 ciltlik kitap, aynı zamanda güzel bir arşiv ve bilgi kaynağı durumunda.
Alternatif Yayıncılık tarafından hazırlanan bu değerli eser, pek çok tasarımcının ve ajansın kütüphanesinde ve elinin altında tutmak isteyeceği kaynak bir çalışma.

Ural Akyüz illustration book

Türkiye'de İllüstrasyon Sanatının tarihini anlatan ve arşiv niteliği taşıyan kitapta Ural Akyüz'ün toplam 21 eserine yer verildi.

Aradan biraz zaman geçse de bahsetmeden duramayacağım. Alternatif Yayıncılık gerçekten Türkiye'de illustrasyon sanatı konusunda fedakar çalışmalarıyla oldukça değerli bir eser meydana getirdi.
İllüstrasyon sanatının ilk örneklerinden başlayıp günümüze kadar olan gelişimi izleyebileceğiniz 2 ciltlik çalışma, yayıncının kelimeleriyle usta sanatçıların eserlerini içeren ve sektörü aydınlatmada önemli rol oynayan bir eser.

Bana göre de Türkiye'de ilklerden sayılabilecek ve büyük bir özveriyle hazırlanmış bir eser olduğu, hem baskı kalitesinden hem de özenle seçilen eserler ve içerik bilgilerinden hemen kendisini belli ediyor. Hazırlık aşamasında yayıncının bana ilettiği mesajla bu kitaptan haberim olmuştu. Tek tek saymadım ama sanıyorum kitapta en fazla eser sayısına (toplam 21) sahip sanatçı da ben olabilirim.

Geçen sene kaybettiğimiz değerli öğretmenimiz Prof. Nazan Erkmen'i de burada saygıyla anıyorum. Kitabın önsözünde kendisini görmek de beni ayrıca duygulandırdı.

Değerli yayıncılarımıza ve emeği geçen herkese, hem bu değerli eser, hem de bizlere verdikleri değer için teşekkür etmek istedim. Merak edenler kitap hakkında daha fazla bilgiyi buraya tıklayarak edinebilirler.

Ural Akyuz's illustration book page. Image shows a few pages together.

Kitabın Önsözünden:

Alternatif Yayıncılık tarafından hazırlanan “İllüstrasyon” kitabı, Cumhuriyet dönemi çizerlerini ve eserlerini tanıtan tarihi bir belge olarak yerini alacaktır. Resimlenen kitapların sanat değeri kadar, resimleyen Türk illüstrasyon sanatçılarının Cumhuriyet Dönemi içerisindeki yerini ve değerini ortaya koyması açısından da büyük bir önem taşımaktadır. Bu belge kitap, ileride Türk kitap resimleme ve illüstrasyon alanında eser yaratacak kuşakların belirli bir kronoloji içerisinde karşılaştırma yapmalarına olanak verecek ve bu alanda çalışan sanatçıların tanıtımına ışık tutacaktır.

Bu değerli kitabın hazırlanması için büyük bir emek veren, mükemmel olması için elindeki tüm olanakları seferber eden Alternatif Yayıncılık adına Oğuz AKÇEŞME ve kitabın editörlüğünü üstlenen Ali tekin ÇAM'a teşekkür ediyor, içtenlikle kutluyorum.

Metinlerin resimlenmesi olarak betimlenen "illüstrasyon sanatı" büyük bir ustalık isteyen bir sanattır. Ülkemizde bu alanda yaratıcı çalışmalar gerçekleştiren ve uluslararası illüstrasyon alanında da Türkiye'yi temsil eden sanatçıları bir arada belgelendirmesi açısından da Alternatif Yayıncılık büyük bir misyonu üstlenmektedir.

Elbette aşağıda yer alan metnin içerisinde sözü geçen sanatçıların yanısıra, Türk illüstrasyon Sanatının başlangıcından günümüze bu alanda yaptıkları çalışmalarla büyük bir övgüye değen pek çok nitelikli sanatçı bulunmaktadır.

Tarihsel akış içerisinde Türk illüstrasyon sanatının başlangıcı; illüstrasyon sanatçıları ve eserleri hakkında kısa bir bilgi verilmesinin yararlı olacağına inanıyorum.

Saygılarımla, _ Prof. Nazan Erkmen